Jak se vyvarovat nejčastějších příčin poškození střechy

Lehké střešní krytiny jsou dnes moderním trendem v oblasti zastřešení průmyslových a skladových hal i obytných objektů. Díky nízké hmotnosti, snadné montáži, dlouhé životnosti a zajímavému vzhledu jejich popularita stoupá. I přes vysokou odolnost krytiny však lidé mohou podcenit rizika a může dojít k jejímu poškození. Seznamte se s nejčastějšími příčinami poškození střech z lehkých krytin a s tím, jak se jich vyvarovat.  

Povrchová úprava zabrání škodám způsobeným počasím  

Střecha je po celý rok vystavována řadě nepříznivých přírodních podmínek. Musí odolat přívalům deště a kroupám, prachu nebo silnému větru, poprat se musí také s intenzivním slunečním zářením a teplotními výkyvy, mrazy a sněhovou nadílkou. Právě tyto vnější vlivy, zejména pak sesouvání těžkého sněhu po střeše, zanechávají na krytině viditelné stopy. Pakliže není krytina vyrobená z kvalitního materiálu nebo správně nainstalovaná, není divu, že po krátké době vyžaduje renovaci. Proti škodám způsobeným počasím ale existuje řešení, kterým je ochranná povrchová vrstva. Ta prodlužuje životnost krytiny a zachovává její kvalitu i barevnou stálost. Její výběr by měl zohledňovat lokalitu, ve které stavba stojí, respektive místní klimatické podmínky. Jinou ochranu potřebuje například krytina, která je nainstalovaná ve vysokohorských oblastech, kde lze očekávat zvýšené sněhové a dešťové přívaly stejně jako silný vítr a mráz, jinou zase střecha uprostřed velkoměsta v nížině, kde se předpokládá spíše prašné prostředí a snadné zanesení nečistotami.  

Vlhkost a neodborná manipulace ničí vlastnosti krytiny  

Dokonalou ochranu umí zajistit pasivní vrstva se základní barvou, na níž se nanese vrstva polyesteru nebo plastisolu. Tato kombinace si umí poradit také s nechtěnou vlhkostí, která patří mezi další časté příčiny poškození lehkých střešních krytin. Má vysoce absorpční vlastnosti, které chrání materiál před korozí a kondenzací vodních par. Správně zvolená povrchová úprava také dokáže zabránit růstu lišejníků, mechů, plísní, řas a hub, které vznikají vlivem zanedbání údržby a s nimiž se setkáváme na řadě střech. Velmi snadno se rozrůstají a tím snižují původní vlastnosti krytiny. Lehké střešní krytiny se také snadno poškodí neopatrným či neodborným mechanickým zacházením, například při osazování doplňků, jako jsou antény, sluneční kolektory, sněhové zábrany a podobně. Tomu lze předejít přivoláním odborníka, který má zkušenosti a ví, jak prvky do střechy bezproblémově zasadit.  

Sníh je rizikem nejen pro krytinu, ale celou střechu  

Každý rok jsou střechy vystavovány hromadícímu se těžkému sněhu, který může krytinu nejen poničit na povrchu, ale zcela ji zničit. Tento problém často doprovází celkové proboření střechy. A výše škod potom šplhá do závratných částek. Tomuto riziku podléhají především stavby s lehkou střešní konstrukcí a rovnou či mírně skloněnou střechou, jež zabírá větší plochu, což je typické pro výrobní, průmyslové a skladové haly, ale také pro pergoly, skleníky či garáže. Kolapsu střechy z lehkých střešních krytin lze předejít pravidelným odstraňováním sněhu či instalací preventivního ochranného systému v podobě speciálních protisněhových zábran. Toto nebezpečí snižují vysoce odolné plechové střechy, například ze stále oblíbenějšího trapézového plechu, které jsou sice lehké, avšak velice kompaktní a snesou i velké zatížení. Jejich soudržnost a pevnost pak zabraňuje také případnému zatékání vody z tajícího sněhu do konstrukce či interiéru, které na seznamu nejčastějších příčin poškození rovněž nesmí chybět.